Cap Gris-Nez, odde i Frankrike, ved den smaleste delen av Engelske kanal. Fyrtårn. Avstanden til England er herfra 33 km. Cap Gris-Nez utgjør den nordvestlige avslutning av høydedraget som går nordvest–sørøst gjennom nordlige Frankrike og danner vannskillet mellom Nordsjøen og Engelske kanal.