Canis familiaris, vitenskapelig betegnelse på tamhund.