Candidatus medicinæ veterinariæ er latin og betyr ‘dyremedisinsk kandidat (veterinær)’, se akademisk grad og veterinær.