Candidatus educationis er latin og betyr ‘utdanningsvitenskapelig kandidat’, se akademisk grad og utdanningsvitenskap.