Høydedrag i Frankrike, departementet Côte-d'Or, del av fjelldraget som binder Les Cévennes sammen med Les Vosges og danner vannskillet mellom Saône og Loire. Berggrunnen er hovedsakelig kalkstein av hercynsk opprinnelse. Høyeste punkt ligger 636 moh. På østskråningen dyrkes vindruer, som gir den berømte burgundervinen.