Bygg Ditt Land, organisasjon stiftet 1945 for å fremme landets oppbygging i samarbeid med myndigheter og offentlige institusjoner med lignende formål. Oppløst 1976, da organisasjonens midler og tiltaksfond ble overtatt av Kommunenes Sentralforbund.