Briseis, kvinne i Iliaden, ble tatt til fange av Akhillevs og var hans yndlingsslavinne. Agamemnon tok henne fra Akhillevs, og dette førte til striden mellom de to; senere måtte han gi henne tilbake.