Beisfjordgubben, eiendommelig fjellformasjon i Narvik kommune, Nordland, ligger på sørsiden av Beisfjorden, nær fjordbotnen. Beisfjordgubben ligner et troll; kan lettest sees fra båt.