Valaker, egentlig den rumensktalende befolkningen i Valakia, dernest i Øst-Europa i eldre tid brukt generelt om alle romansktalende folk; jfr. det polske navn på Italia, Włochy.