Bartonella henselae-infeksjon, sykdom (zoonose) som særlig rammer menneske, hund, katt og gnagere. Sykdommen skyldes blodbårne intracellulære organismer tilhørende bakterieslekten Bartonella. De overføres fra forskjellige smittekilder (vektorer), særlig utbredt blant katter over store deler av verden, spesielt i USA. I Europa er smittestoffet påvist i det sydlige Tyskland og i Sveits, men kan forekomme uten at det opptrer kliniske symptomer. Hos menneske er bakterien årsak til «cat-scratch disease» eller kattekloringssykdom, som arter seg ved sår på bitt- eller klorestedet og betennelse i regionale lymfekjertler. Smittestoffet kan påvises med serologiske metoder. I et norsk overvåkingprogram ble et mindre antall katter undersøkt i 2002 med negativt resultat.