I 1966 ble Barnas Trafikklubb opprettet for å gi bedre trafikkopplæring. Mer enn 700 000 barn har vært medlem siden starten, og i 2009 ble klubben nettbasert. Den er nå gratis og tilgjengelig for alle på barnastrafikklubb.no. På dette nettstedet finnes interaktive spill og oppgaver for barna. Ved å spille og svare på oppgaver lærer barna ord og begreper om trafikk, og om størrelser, tall og farger. Begreper som er bra å kunne når dere snakker om trafikk, inne og ute. Spillene er utviklet av Trygg Trafikk for barn fra tre til ca seks år.