Barentsjøkulen, iskappe på Barentsøya, Svalbard, 571 km2.