Båt, fra Småland, kjent fra 1390. Slektens adelige linje døde ut 1654. En gren fikk friherretittel 1650, men døde ut 1698.