Axel Bentzen var en dansk maler. Han debuterte med naturalistisk orienterte bilder, men fant samtidig stor inspirasjon hos malere som Edvard Munch, Ludvig Karsten og Jens Ferdinand Willumsen, og utviklet etter hvert et formspråk preget av fauvistiske og ekspresjonistiske impulser. Bentzens hovedmotiver var landskaper, interiører og portretter. Hans malemåte var ekspressivt forenklet og den klare, mettede koloritten ble ofte dominert av gult og blått.