August Hagborg, svensk maler. Han oppholdt seg 1875–1909 i Paris og fant særlig ved kanalkysten motiver for sine lyse, gråstemte bilder med fiskere og fiskebåter, preget av fransk salongrealisme.