August Brinkmann, født i Bergen, norsk zoolog, sønn av M. C. A. Brinkmann, professor i zoologi ved Universitetet i Bergen 1954–82. Brinkmann utgav en rekke vitenskapelige avhandlinger, særlig innen parasittologi.