Atlanta, en slekt av kjølsnegler blant forgjellesnegler i overordenen Caenogastropoda. Snegler med flatt, spiralsnodd skall, og fot omdannet til en svømmefinne. Lever i overflaten i alle varme og tempererte havområder, men forekommer ikke i norske farvann.