Aser, en israelittisk halvblodsstamme (jfr. 1 Mos 30,13), oppstått ved blanding av israelittiske og kanaanittiske slekter. Stammens område var en smal strekning langs kysten fra Karmel og nordover.