Antonio Veneziano, italiensk maler. Han utførte fresker i Firenze, Siena og Pisa, kjennetegnet ved et inntrengende naturstudium. Bare få av dem er bevart.