Antikythira, øy i Hellas, mellom Peloponnes og Kreta, 20 km2, 44 innb. (2001). Øya er kjent for et stort vrakfunn, gjort utenfor kysten i 1901. Vraket er datert til 1.-2. årh. f.Kr., og inneholdt bl.a flere godt bevarte bronsestatuer fra 4. årh. og den såkalte Antikytheramekanismen, en avansert astronomisk regnemaskin.