Anthelme Brillat-Savarin var en fransk embetsmann og forfatter. Han er mest kjent for sitt klassiske verk i gastronomisk litteratur, den spirituelle Physiologie du goût (1825). Den er oversatt til svensk som Smakens fysiologi (1924), til dansk som Smagens Fysiologi (1947) og til norsk som Smakens fysiologi (2007).