Annual Register, britisk årbok utgitt i London. Boken gir oversikt over foregående års begivenheter i politikk, kunst, vitenskap og lignende i Storbritannia og verden for øvrig. Annual Register har blitt utgitt uavbrutt siden 1758, da den ble stiftet av James Dodsley. Boken er forbilde for en lang rekke lignende publikasjoner.