Anglicana Ecclesia var Henrik 8s suprematslov av 1534 og gav støtet til opprettelsen av den anglikanske kirke i England.