St. Andreas' orden, det russiske tsarrikes høyeste orden, innstiftet 1698 av Peter den store. Den hadde én klasse og ble for det meste tildelt medlemmer av keiserhuset, fyrstelige personer og statsoverhoder og fremtredende militære.