Andreas Danielsson, svensk politiker, medlem av riksdagen fra 1809 til sin død. Som fører for bøndene arbeidet han for å vekke deres politiske interesse, og han var leder for bondeopposisjonen fra 1823.