André Lanskoy, russisk maler, bosatt i Paris fra 1921 og utdannet der ved Académie de la Grande-Chaumière. Begynte allerede 1939 å male abstrakt, men utviklet først rundt 1950 sin karakteristiske stil. Med utgangspunkt i den parisiske malertradisjon legger han stor vekt på strøket; penselskriften er det formskapende element i hans bilder. Representert i Henie-Onstads samling.