Anders Thiset, dansk genealog og heraldiker. Ansatt ved Rigsarkivet 1889, avdelingsarkivar 1897–1915. Thiset spesialiserte seg på adelig genealogi, og leverte et stort antall stamtavler til Danmarks Adels Aarbog, som han tok initiativet til 1884 og redigerte frem til sin død. Han utgav også Nyt dansk Adelslexikon (1904, sm.m. P. L. Wittrup) og Danske adelige Sigiller fra det 15., 16. og 17. Aarhundrede (1899–1905).