Anacyclus, planteslekt i kurvplantefamilien, 12 arter i middelhavslandene. Røttene av noen Anacyclus-arter brukes i medisinen, bl.a. bertramrot.