Alois Aehrenthal, østerriksk diplomat og politiker. Som utenriksminister 1906–12 gjennomførte han anneksjonen av Bosnia og Hercegovina 1908–09.