Allting har en ende, ordspråk, trolig av engelsk opprinnelse. Finnes hos Chaucer og hos Thomas Nashe, men i formen Everything hath an end, and a pudding hath two.