Algier og Tunis, gammelt navn på området rundt nåværende Kronprinsens gate og Victoria Terrasse i Oslo sentrum, utgjorde tidligere slumstrøket Røverstatene, en forfallen, uregelmessig forstadsbebyggelse som lå utenfor bygrensen til 1859. Området ble i 1870-årene innkjøpt av interessentskapet Algierkompagniet og sanert 1882–87.