Algernon Percy var tiende jarl av Northumberland, og spilte en stor rolle under borgerkrigene i forhandlingene mellom Karl 1 og parlamentet. Percy var mot henrettelse av kongen og holdt seg passiv under Oliver Cromwells regime. Percy ble etter Restaurasjonen i 1660 medlem av Karl 2s Privy Council, der han arbeidet for forsoning med Cromwells tilhengere. Med hans sønn døde slekten 1670 ut på mannssiden. Gjennom kvinneledd kom tittelen over til Sir Hugh Smithson.