Alfred Moritz Mond Melchett, britisk finansmann og politiker (liberal), sønn av Ludwig Mond. Medlem av Underhuset 1906–28, 1916–21 arbeidsminister i David Lloyd Georges regjering, 1921–22 helseminister. Melchett ble den første president for Imperial Chemical Industries (ICI). Han arbeidet for å bedre forholdet mellom arbeider og arbeidsgiver ved direkte forhandlinger (mondisme) og fremla 1928 forslag om forhandlinger mellom industri og fagforeninger.