Alfred Hugenberg, tysk finansmann og politiker. Leder for det tysknasjonale (konservative) folkeparti 1928, en tid meget innflytelsesrik gjennom de propagandamidler han rådet over som eier av et avis-, forlags- og filmkonsern (bl.a. UFA). Spilte en viktig rolle under tilnærmingen mellom de tysknasjonale og Hitler, kom også med i Hitlers første ministerium 1933, men gikk ut samme år.