Alexander Ross Clarke, britisk geodet og offiser, tjenestegjorde i en årrekke ved Ordnance Survey. Han var den første som beregnet Jordens størrelse og form både med respekt for Jordens flattrykning og den ekvatoriale radius. Hans verdier for jordellipsoidens størrelse og flattrykning har vært grunnlag for landmålinger i engelsktalende land siden.