#Abelprisen

Abelprisen deles ut hvert år til minne om den store norske matematikeren Niels Henrik Abel (1802–1829). Prisen ble første gang delt ut i 2003, og det er Det Norske Videnskaps-Akademi som står for utdelingen.

Karen Uhlenbeck

Karen Uhlenbeck er en amerikansk matematiker som i 2019 ble den første kvinnen som er tildelt Abelprisen. Uhlenbeck er en av grunnleggerne av moderne geometrisk analyse. Hennes perspektiver har gje...