Nepals historie

Nepals historie bærer preg av at landet geografisk og kulturelt fungerer som en bro mellom India og Sentral-Asia. Nepal har hatt mange egenrådige konger med stor makt, og har i mange år vært relativt isolert fra omverdenen. Forløperen til Nepal er den lille fjellstaten Gorkha. På 1700-tallet erobret Gorkha under ledelse av kong Prithvi Narayan Shah en rekke små nabostater. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nepals historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Nepals samtidshistorie

Inneholder 3 artikler: