Nepals historie

Nepals historie bærer preg av at landet geografisk og kulturelt fungerer som en bro mellom India og Sentral-Asia. Nepal har hatt mange egenrådige konger med stor makt, og har i mange år vært relativt isolert fra omverdenen. Forløperen til Nepal er den lille fjellstaten Gorkha. På 1700-tallet erobret Gorkha under ledelse av kong Prithvi Narayan Shah en rekke små nabostater. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nepals historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel