Indrier er en pattedyrfamilie i ordenen primater. Den består av arten indri samt sifaker og ullemurer. Alle artene bor bare på Madagaskar og er truet av utryddelse. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel