Sarraceniaceae er en plantefamilie med 34 arter arter i gruppa tofrøbladete. Disse artene er hjemmehørende i Amerika. Familien består av insektetende planter som fanger insekter i trompetforma blader. Familien har fått det norkse navnet fluetrompetfamilien.. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel