Darlingtonia californica, meterhøy urt i familien Sarraceniaceae. Vokser i myrlendte fjellstrøk i nordlige California og Oregon. Bladene er trompetformede og med en sterkt farget flik som dekker over munningen. Som ellers i denne plantefamilien virker de som fangstapparater for insekter og andre smådyr. I rørmunningen sitter nedadrettede, stive hår. Insekter som tiltrekkes av honningkjertlene, faller ned i kremmerhuset, og hårene hindrer dem i å komme opp igjen.