Sarraceniaceae, tofrøbladet plantefamilie med 17 arter i Amerika. Plantene vokser i myrer og sumper, og er mest kjent fordi de fanger insekter og andre mindre dyr. Rosettbladene er omdannet til rørformede kanner med et lokk som fra først av er fastgrodd rundt hele randen, men som til slutt åpner seg og bare sitter fast på den ene siden. Innvendig har kannen nedadrettede hår, og nedenfor dem er veggen jevn og glatt som is. Insekter som kryper oppe på kanten, har lett for å falle ned i kannen og kan ikke komme opp igjen. De blir liggende i en væske på bunnen av kannen, og man mener at planten skaffer seg næring av dem når de råtner. Noen arter har nesten meterlange kanner og kan fange store mengder dyr. Mest kjent er slekten Sarracenia,med 10 arter i atlantisk Nord-Amerika, derav en som går så langt nord som til Labrador. Et par andre slekter har representanter i California (se Darlingtonia californica) og i Sør-Amerika.