Rørsopper er en soppfamilie som kjennetegnes ved å ha et svampet lag bestående av fine, loddrette rør på undersiden av hatten. Dette laget lar seg lett løsne fra resten av hatten.Både kuer og sauer spiser gjerne rørsopper, og disse går derfor ofte under fellesbetegnelsen «kusopp». De ca. 50 norske artene fordeler seg på om lag ti slekter, som alle tidligere ble regnet som én slekt, Boletus.Blant rørsopper finnes mange gode matsopper, først og fremst steinsopp, men også smørsopp, lerkesopp, svartbrun rørsopp, Boletus badius, med flere. Hele artikkelen

Ny artikkel