Revebjelleslekta hører til maskeblomstfamilien og består av drøyt tjue arter hovedsakelig utbredt i Europa og Nord-Afrika. I Norge finnes en viltvoksende art, revebjelle. Artene i slekta er variasjoner over ett tema: en bladrosett med en lang blomstrende  stengel bestående av noen titalls skjevt klokkeforma blomster der blomstringa alltid starter nederst i blomsterstanden.. Hele artikkelen

Ny artikkel