Fjell-lok, bregneart i storburknefamilien. 15–25 cm høy med enkeltblad eller få blad på lange skaft. Gnidde blad lukter blåsyre eller bitre mandler. Fjell-lok vokser på fuktig, kalkrik grunn, mest i fjellskog. I Norge fra Buskerud til Finnmark.