Skjørlok, bregneart i storburknefamilien. 5–25 cm høy, spinkel med dobbeltfinnede blad og skjør bladstilk. Vanlig i hele landet, først og fremst i lavlandet, men også til fjells, opptil 1700 moh.