Småengkall, ettårig art i snylterotfamilien. 10–40 cm høy, mørk stengel og mørkegrønne blad, blomstene er gule. Vokser i eng og hei over hele landet. Finnes i flere sesongraser og geografiske raser.