Hortensiafamilien er en tofrøbladet plantefamilie med om lag 120 arter i ti slekter. Dette er både urter, busker, små trær og klatreplanter i familien. De fleste artene finnes i tempererte og subtropiske strøk på den nordlige halvkule, men det finnes også noen arter i fjellområder i Sør-Amerika. Ingen av artene finnes opprinnelig i Norge, men arter av flere slekter dyrkes som prydvekster, for eksempel skjærsmin, stjernebusk og hortensia.. Hele artikkelen

Ny artikkel