Hortensiafamilien, tofrøbladet plantefamilie med 115 arter i 10 slekter i tempererte og subtropiske strøk på den nordlige halvkule, enkelte arter finnes også i Andesfjellene. For det meste busker eller små trær; ingen er opprinnelig viltvoksende i Norge, men flere arter dyrkes som prydplanter, bl.a. skjærsmin og hortensia.