Angekok, medisinmann hos inuitene, tilsvarer den sibirske sjaman.