Baltisk

Baltiske språk, språkgruppe som tilhører den indoeuropeiske språkfamilien. Den omfatter litauisk og latvisk. En tredje gren, gammelprøyssisk, døde ut på 1600-tallet. Man kan bare danne seg et ufullkomment begrep om gammelprøyssisk på grunnlag av to små vokabularer, det eldste fra ca. 1400, og tre katekismeoversettelser fra 1500-tallet, utført av tyskere. Hele artikkelen

Ny artikkel