Baltiske språk er en grein av den indoeuropeiske språkfamilien. Til de baltiske språkene hører de levende språkene litauisk og latvisk samt flere utdødde språk, blant annet gammelprøyssisk. Rundt 4,5 millioner mennesker har litauisk eller latvisk som morsmål i dag. Hele artikkelen

Ny artikkel